Samen op zoek naar een oplossing die jullie beiden past


Bemiddeling is een manier van conflictoplossing waarbij je met behulp van een 3de neutrale partij constructief op zoek gaat naar een oplossing waar je je beiden goed bij voelt. Een bemiddelaar creƫert een ruimte waarin er geluisterd wordt naar elkaar. Er wordt gezocht naar de belangen en bekommernissen die schuil gaan onder de rigide standpunten. Op deze manier komt er meer begrip voor elkaar. Een bemiddelaar is onpartijdig en ziet erop toe dat jullie beiden evenveel aan het woord komen. Ze verschaft de nodige informatie zodat jullie de juiste overeenkomst kunnen treffen.

Bemiddeling kan enkel werken indien de volgende regels gehanteerd worden:
 • elkaar laten uitspreken, luisteren naar elkaar
 • elkaar met respect benaderen
 • in eigen naam spreken

Voordelen:
 • bemiddeling is de goedkoopste en snelste manier naar afspraken
 • een oplossing waar jullie samen voor kiezen wordt beter gerespecteerd
 • een betere verstandhouding is ook beter voor de kinderen
 • je hebt controle over de uitkomst, in tegenstelling tot de uitspraak van een rechter. Jullie winnen allebei, er is geen 'verliezer'

Scheidingsbemiddeling

Wanneer je als koppel besloten hebt om te scheiden kan je samen met een bemiddelaar kijken welke stappen ondernomen dienen te worden, dit is namelijk verschillend voor gehuwden en niet-gehuwden.
De bemiddelaar verschaft jullie de nodige informatie waarna jullie zelf beslissen over welke thema's jullie willen bemiddelen.

De overeenkomsten die jullie bekomen worden in een bemiddelingsakkoord verwoord. Dit akkoord kan rechtsgeldig gemaakt worden in de rechtbank.

Juridisch gezien dient er een overeenkomst getroffen te worden over de gezinswoning, de inboedel en de kinderen.

Ouderschapsbemiddeling

Bij een ouderschapsbemiddeling wordt er gesproken over de kinderen. Onderwerpen waarover eensgezindheid bereikt dient te worden zijn
 • het ouderlijk gezag: welke beslissingen worden samen genomen en welke beslissingen mogen door een ouder alleen genomen worden
 • de verblijfsregeling: waar verblijft het kind tijdens de schoolperiode, tijdens de vakanties en bijzondere dagen
 • de kostenregeling: hoe worden de kosten geregeld? Eventuele berekening van onderhoudsgeld, het werken met een kindrekening
 • conflictbeheersing: welke afspraken worden er gemaakt voor mogelijke conflicten in de toekomst? Denk hier bijvoorbeeld aan veranderingen zoals nieuwe partners, wijziging van werk- en woonomstandigheden,...
Er dient steeds gedacht te worden vanuit het belang van het kind: wat is goed voor het kind.