Geef kinderen ook een stem

Bij het spreken met kinderen wordt getracht te achterhalen wat het kind nodig heeft in deze scheiding. Via spelmateriaal en boekjes wordt duidelijk hoe zij de scheiding ervaren en waar zij moeite mee hebben.
Kinderen vertellen vaak dingen tegen onbekenden die ze niet tegen ouders vertellen. Ze willen hun ouders immers niet kwetsen.
Het is belangrijk om kinderen duidelijk te maken dat zij van beide ouders mogen houden, en dat beide ouders nog van hen houden.

Scheiden heeft altijd een effect, ook al laten kinderen dit soms niet zien. Ze hebben de veranderingen in de gaten. Daarom is het belangrijk om met hen hierover te praten, ze hebben een uitleg nodig. De bemiddelaar kan helpen met deze scheidingsmelding. Wacht hier niet te lang mee, kinderen denken vaak dat de scheiding hun schuld is.

Kinderen kunnen vaak ander gedrag vertonen. Geef kinderen de kans om te wennen aan het wonen in twee huizen, dit is niet niks.

Kinderen vinden het fijn wanneer er naar hen geluisterd wordt. Het onder woorden brengen bevordert het verwerkingsproces.

De informatie die uit het gesprek met het kind komt wordt met de ouders besproken, maar het is aan de ouders om te beslissen wat zij hiermee doen.