Aan je relatie werken


Elke relatie heeft goede en minder goede momenten. Het wordt echter een probleem wanneer de minder goede momenten gaan overheersen en je dagelijkse bezigheden en welzijn verstoren. Soms geraak je hier als koppel samen niet uit. De problemen zijn te complex geworden, de patronen te hardnekkig. Dan is het aangewezen om met behulp van een neutrale derde te bekijken waarom deze problemen blijven aanhouden of steeds terugkeren. In relatietherapie werk je als koppel samen om een verandering in gang te zetten. Door in gesprek te gaan leer je elkaars behoeften kennen, je kijkt verder dan die uitzichtloze discussies. Onder begeleiding krijg je inzicht in patronen, gedrag en emoties. Er wordt niet enkel gekeken naar wat er mis loopt, ook jullie sterktes worden aangesproken.

Relatietherapie is niet alleen aangewezen wanneer de relatie onder grote druk staat. Het kan ook een hulpmiddel zijn om je relatie te verdiepen of om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken.

Een relatieprobleem is altijd een probleem dat je met twee draagt. Daarom is het aangewezen om als koppel in therapie te komen en niet individueel. Een relatie is een systeem, in een systeem beïnvloed je elkaar. Relatietherapie betekent dat je actief aan je relatie gaat werken, zowel tijdens de sessies als thuis. Zo kunnen er opdrachten meegegeven worden waarmee je thuis aan de slag gaat.

Voorbeelden van thema's
  • aanhoudende ruzies
  • communicatieproblemen
  • bedrog
  • wantrouwen of jaloezie
  • moeilijk over gevoelens kunnen praten
  • je geen gelijkwaardige partner voelen
  • twijfel over de relatie
  • sleur in de relatie
  • onenigheid over opvoeding, taakverdeling
  • geen tijd voor elkaar