Aangepaste tarieven mogelijk voor uitkeringsgerechtigden